Instructie gebruik Padelbaan, materialen en reserveringen

Algemeen

De twee padelbanen zullen de komende tijd volop in de belangstelling staan van zowel leden als mensen van buitenaf. Het is goed voorlopige afspraken te maken hoe we omgaan met de behoefte om padel te spelen. De afspraken kunnen aan de hand van ervaringen worden bijgesteld. Veel mensen zullen in het begin niet beschikken over een padelracket of padelballen. De rackets zijn te huur en de ballen zijn te koop. Daarnaast zijn er aanbiedingen, soms met speelmaterialen, soms ook zonder. Kijk dus vooral goed naar wat er over de aanbiedingen staat beschreven.

Er is een padel‐ agenda achter de bar waarop per dag/per uur reserveringen en bijzondere activiteiten worden genoteerd.

Gebruik van de padelbanen

Leden van TPV Dukenburg kunnen vrijelijk van de padelbanen gebruik maken mits deze niet zijn besproken of gereserveerd voor andere doelgroepen/evenementen. Check even in de padelagenda of de baan vrij te bespelen is en  reserveer deze  De padelbanen mogen alleen worden bespeeld met padelrackets en padelballen en betreden met sportschoeisel en ‐sport/tenniskleding.

Gebruik van tennisrackets en tennisballen is op de padelbanen niet toegestaan.
Er wordt altijd met minimaal 4 personen op een baan gespeeld. Dus geen enkelpartijen.
Verhuur van de banen voor externen gaat per uur. Bij gebruik door leden geldt voorshands een tijdsblok van 40 minuten.

Reserveren van een padelbaan

Reserveren van padelbanen vooraf door niet leden kan door het sturen van een mail aan  tpvdukenburg@gmail.com .
Geef hierin aan op welke datum en uur een of twee banen gereserveerd willen worden.
Men ontvangt een antwoordmail met een bevestiging of met een suggestie voor een ander tijdstip.
De definitieve afspraak wordt door de verantwoordelijke verwerkt in het elektronische afhangbord.
De kosten voor het huren van een padelbaan bedragen 25 euro per uur.
Voor houders van een voucher van Social Deal of Groupon geldt een lager tarief.
Voor bedrijfsuitjes en kinderfeestjes op de padelbanen gelden de arrangementsprijzen die per arrangement kunnen verschillen. Ook deze reserveringen en aanvragen kunnen worden ingediend via tpvdukenburg@gmail.com.

Huren van de padelrackets

Iedere groep die wil padelspelen dient over minimaal 4 padelrackets te beschikken. Eigen padelrackets zijn natuurlijk toegestaan.
Heeft men onvoldoende rackets dan kan een racket aan de bar worden gehuurd voor € 2,50 per uur.

Verkoop padelballen

Padelballen worden verkocht voor 7,50 euro per blik. Ballen uit de poule, die worden gebruikt door de trainer, worden alleen gebruikt bij trainingen. Daarbuiten wordt met eigen ballen of aan
de bar gekochte ballen gespeeld.
Tennisballen zijn op de padelbanen niet toegestaan.

Kopen van padelrackets en ‐ballen

Goede padelrackets en ‐ballen zijn te koop bij:

Intersport Snelders, Spoorstraat 49 in Wijchen www.intersportsnelders.nl (Aanbevolen, goede prijs, is onze sponsor !! Neem je ledenpas mee !!)
Decathlon Rijnhal www.decathlon.nl