Lidmaatschap 2018

Standaardlidmaatschappen

Senior*                                                                 € 155,00              inschrijfgeld   € 15
Junior                                                                    €  75,00               inschrijfgeld  € 7,50
Niet-spelend lid / Slapend lidmaatschap        €  20,00              geen inschrijfgeld

* Seniorleden zijn leden die voor 1 januari van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder zijn.
Het lidmaatschap geldt voor tennis en padel.

Acties
Deze gelden vanaf 1 januari 2018 en hebben geen terugwerkende kracht.

Nieuwe leden die training volgen

  • Nieuwe leden krijgen het eerste jaar 50% korting op de trainingskosten van ofwel de voorjaarstraining ofwel de najaarstraining.

Leden van andere tennisverenigingen

  • Leden van andere tennisverenigingen die ook padel willen spelen kunnen lid worden tegen een gereduceerd tarief van € 120 en €15 inschrijfgeld. Zij krijgen een KNLTB-pasje van TPV Dukenburg Smash.

 Sponsorlidmaatschap

  • Sponsors krijgen de mogelijkheid om voor hun medewerkers een lidmaatschap tegen een gereduceerd tarief te regelen. Dit tarief maakt deel uit van de met de sponsor afgesloten schriftelijke sponsorovereenkomst.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Wordt men in de loop van het jaar lid, dan gaat de contributie in op de 1e van de volgende maand en wordt de contributie naar evenredigheid over het aantal resterende maanden vastgesteld.

Opzeggingen dienen voor 1 december schriftelijk of per mail te worden gericht aan de secretaris of de ledenadministratie.

 Zonder opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met een jaar.