Voorjaarscompetitie 2018

INSCHRIJVING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 IS GEOPEND!!! Beste Tennisvrienden en -vriendinnen,

 De najaarscompetitie van 2107 is voorbij en het is al weer tijd om je in te schrijven voor de voorjaarscompetitie van 2018!

  •  Voor wie

 Als Technische Commissie roepen wij ieder Smash-lid of team van Smash-leden op zich aan te melden voor deelname aan de voorjaarscompetitie 2018. Bij de uiteindelijke aanmelding van de teams bij de KNLTB zullen wij ons best doen om zoveel mogelijk rekening te houden met ieders wensen en voorkeuren. Ook degenen die bereid zijn om als invaller aan de competitie deel te nemen, vragen wij zich nu op te geven.

  •  Hoe in te schrijven

 Inschrijving voor deelname aan de competitie s.v.p. per e-mail richten aan Louella Bruers ( l.bruers@upcmail.nl ), onder vermelding van jouw bondsnummer of, bij teamopgave, ieders bondsnummer met speelsterkte Enkel/Dubbel EN de naam van de teamcaptain. Bij opgave van een team dienen er zich minimaal 4 spelers aan te melden, met uitzondering van de nieuwe competitievorm 8&9-competitie, zie hieronder. Wij adviseren de teams om minimaal 1, maar liefst 2 reservespelers op te geven, omdat de lijst van invallers uit ervaring zeer klein is.

 Graag duidelijk aangeven aan welke competitievorm (dag en soort competitie) men wil deelnemen én of de inschrijving betrekking heeft op een team of op een individueel lid. Geef ook aan voor welke leeftijdscategorie (17+ of 35+) de inschrijving geldt!

  •  Competitie- en inhaaldagen 2018

 Hieronder de competitie- en inhaaldagen voor de voorjaarscompetitie 2018.

 https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/speeldata-voorjaarscompetitie-2018.pdf

  •  Wijziging 2018

 http://www.knltb.nl/nieuws/2017/10/de-competitie-een-aantal-wijzigingen-voor-2018/

  Met vriendelijke sportgroeten namens de Technische Commissie van Tennis- en Padelvereniging Dukenburg Smash ’70,Louella Bruers, Martin Collignon, Doris Kalter, Angelique van den Broek, Peter Fagel, Luuk van Gelderen