Training

Inschrijving Tennis Najaarstrainingen 2017
Beste Junioren/ouders en Senioren van Tennis- en Padelvereniging Dukenburg Smash,
De voorjaarstrainingen 2017 zijn al weer bijna afgelopen en de zomervakanties staan weer voor de deur. Toch willen we jullie vragen om je al weer in te schrijven voor de najaarstrainingen 2017. De trainingen zullen worden verzorgd op maandag, woensdag en donderdag door onze tennistrainer Roel Tempel van Joffe van der Heijden tennisopleidingen en trainingen.
Aanvang trainingen
De lessen beginnen in de week van 28 augustus 2017.  In het najaar geldt een pakket van 14 lessen van elk 1 uur. In de najaarsvakantie zal er geen les worden gegeven. De lessen zullen worden gegeven op maandag, woensdag en donderdag.
 
Kosten Najaarstrainingen
Voor 14 lessen betaal je in 2017 € 70,- als junior en € 133,- als senior. (bij minimaal 4 personen per trainingsgroep).
 
Betaling trainingen
De lesgelden zullen in twee termijnen in de maanden september en november 2017 door de penningmeester worden geïncasseerd.
 
Hoe in te schrijven
We gaan ervan uit dat de mensen die niet hebben opgezegd gewoon doorgaan met de training. Het trainingsschema van het voorjaar 2017 zal daarom in beginsel weer worden gebruikt voor het najaar 2017. Je kunt dus op hetzelfde moment en in hetzelfde groepje trainen als je gewend was. Aanpassingen vanwege vertrek of nieuwe aanwas worden door de trainer in de eerste lessen doorgevoerd, natuurlijk zoveel mogelijk in overleg met de leerlingen.
Voor deelname aan de lessen zal eerst het inschrijfformulier via de site moeten worden ingevuld, ook als je al eerder getraind hebt. De machtiging is nodig voor de penningmeester. Bovendien kun je eventuele voorkeuren nog bekend maken. Vul alle velden duidelijk in!
Om in te schrijven ga je naar onze website www.tpvdukenburg.nl en kijk onder het tabblad “Activiteiten” en kies dan voor “Training”. Daar vind je de algemene voorwaarden en inschrijfformulieren voor junioren (tot en met 17 jaar) en senioren (vanaf 18 jaar).
 
We verzoeken jullie het inschrijfformulier vóór maandag 21 augustus 2017 ALTIJD naar de Technische Commissie te sturen via emailadres technische@tvdukenburg.nl.
We wensen jullie veel tennisplezier!
 
Met vriendelijke groeten,
Namens de Technische Commissie van Tennis- en Padelvereniging Dukenburg Smash
Louella, Luuk en Martin