Training

Inschrijving Najaarstrainingen tennis 2018

Beste Junioren/ouders en Senioren van Tennis- en Padelvereniging Dukenburg Smash,

De najaarstrainingen 2018 voor het tennis staan weer voor de deur en we willen jullie vragen je in te schrijven voor deze trainingen. De trainingen zullen worden verzorgd door onze trainers Jasper Theunissen en Dilen Senler van Joffe van der Heijden tennisopleidingen en trainingen.

Aanvang tennistraining
De tennistrainingen beginnen in de week van 27 augustus 2018.  In het najaar geldt een pakket van 14 lessen van elk 1 uur. In de najaarsvakantie zal er geen les worden gegeven.
De tennistrainingen zullen worden gegeven op woensdagavond. Mochten de trainingsgroepen vol zitten op woensdagavond pas dan zal er bij voldoende belangstelling ook op dinsdagavond tennistraining worden gegeven.

Kosten Najaarstrainingen
Voor 14 tennistrainingen betaal je in 2018 € 70,- als junior (tot en met 17 jaar) en € 133,- als senior (vanaf 18 jaar). De trainer deelt de groepen in van minimaal 4 personen per groep.

Betaling/Incasso tennistraining
De lesgelden zullen VOORAF via automatische incasso door de penningmeester worden geïncasseerd. In de week van 20 augustus 2018 zal de incasso worden uitgevoerd.

Hoe in te schrijven
Voor deelname aan de tennistrainingen zal altijd het inschrijfformulier  moeten worden ingevuld, ook als je al eerder getraind hebt. De machtiging is nodig voor de penningmeester. Vul alle velden van het inschrijfformulier duidelijk in!
Om in te schrijven ga je naar onze website www.tpvdukenburg.nl en kijk onder het tabblad “Activiteiten” en kies dan voor “Training”. Daar vind je de algemene voorwaarden en inschrijfformulieren voor junioren (tot en met 17 jaar) en senioren (vanaf 18 jaar). Download het formulier, vul het in en stuur het naar onderstaand e-mail adres.

Het is mogelijk om groepstraining te volgen in het kader van de najaarscompetitie 2018.  Om optimaal te presteren tijdens de najaarscompetitie is het uiteraard zeer zinvol om met het hele competitieteam samen te trainen. Vul daarom zo snel mogelijk het inschrijfformulier in en geef aan dat je met jouw competitieteam wilt trainen!

We verzoeken jullie het inschrijfformulier vóór donderdag 16 augustus 2018 naar de Technische Commissie te sturen via emailadres: technischecommissie@tpvdukenburg.nl

We wensen jullie veel trainingsplezier!

Met vriendelijke groeten,
Technische Commissie van Tennis-en Padelvereniging Dukenburg Smash