Contributie

Lidmaatschap 2020 

Senior*                                                                    € 165,00       inschrijfgeld € 17,50

Junior                                                                     €   80,00       inschrijfgeld € 17,50

Senioren jonger dan 25 jaar                                     €   80,00       inschrijfgeld € 17,50

Senioren die al lid zijn van een andere tennisclub**  €   80,00       inschrijfgeld € 17,50

Niet-spelend lid / Slapend lidmaatschap                   €  20,00        geen inschrijfgeld

 

Senioren die geen vrijwilligerstaken verrichten betalen een extra bedrag van € 45,00.

Het inschrijfgeld geldt alleen bij eerste inschrijving.

Het lidmaatschap geldt voor tennis en padel.

 

*   Seniorleden zijn leden die voor 1 januari van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder zijn.

**  geldt voor leden die vanaf 2017 lid zijn geworden.

 

Speciaal voor gezinnen bieden wij de mogelijkheid om met 3 betalende gezinsleden elk volgend kind gratis lid te laten worden.

 

Sponsors krijgen de mogelijkheid om voor hun medewerkers een lidmaatschap tegen een gereduceerd tarief te regelen.

Dit tarief maakt deel uit van de met de sponsor afgesloten schriftelijke sponsorovereenkomst.

 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Wordt men in de loop van het jaar lid, dan gaat de contributie in op de 1e van de volgende maand en wordt de contributie naar evenredigheid over het aantal resterende maanden vastgesteld. Dit geldt niet voor actie-aanbiedingen.

 

Opzeggingen dienen voor 1 december schriftelijk of per mail te worden gericht aan de secretaris of de ledenadministratie.

 

Zonder opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met een jaar.   

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 344 2703 (Clubhuis)

Sportpark Staddijk Noord

Staddijk 125, Nijmegen 125
6537 TW (GEEN POSTADRES) Nijmegen