Najaarscompetitie Tennis 2020

Beste Smashleden,

Helaas is door de Coronacrisis de voorjaarscompetitie niet doorgegaan, maar zoals het er nu naar uitziet, zullen we in het najaar wel weer in wedstrijdverband competitie kunnen spelen.

De KNLTB heeft besloten om de Voorjaarscompetitie in zijn geheel door te schuiven naar de Najaarscompetitie en dit heeft er toe geleid dat:

• In het najaar dezelfde competitiesoorten en klassenopbouw worden aangeboden als bij de Voorjaarscompetitie.
• Competitiespelers die zich hadden ingeschreven voor de Voorjaarscompetitie kunnen deelnemen met hetzelfde team, aan dezelfde competitiesoort en in dezelfde competitieklasse kunnen spelen tijdens de Najaarscompetitie.
• Teams ook op een andere dag en/of aan een andere competitiesoort kunnen deelnemen.
• Teams die niet kunnen of willen deelnemen in het najaar kunnen besluiten om niet mee te doen.
• Er nieuwe teams kunnen worden gevormd en aangemeld.

Geen promotie of degradatie
Tijdens de TENNIScompetitie die verplaatst is naar het najaar zal niet worden gespeeld om promotie of degradatie. Op die manier verliezen de teams, die in het najaar niet kunnen of willen spelen, hun teamrechten niet voor het voorjaar van 2021. Alle teamrechten van de Voorjaarscompetitie 2020 blijven dus geldig voor de inschrijving van volgend jaar. Ook wordt er in het najaar niet gespeeld om promotie of degradatie voor het najaar van 2021.

Eenmalige ploegopgave
De indeling van teams zoals die gedaan is voor het voorjaar wordt door de KNLTB niet één-op-één overgenomen in het najaar en daarom dient de Verenigingscompetitieleider (VCL) voor ieder team een eenmalige ploegopgave doen, zodat deze informatie de KNLTB kan helpen een goede indeling te maken.

Uitnodiging inschrijving
Bovenstaande in ogenschouw nemende willen wij jullie daarom uitnodigen om jullie in te schrijven voor de Najaarscompetitie 2020 voor het TENNIS en hieronder staan de belangrijkste richtlijnen beschreven.

Competitieaanbod TENNIS
In de 1e bijlage vinden jullie de diverse competitiesoorten waar je als team voor in kunt schrijven. Het is dus mogelijk om op dezelfde dag aan dezelfde competitiesoort deel te nemen als tijdens de Voorjaarscompetitie, maar ook om voor andere dag en/of competitiesoort te kiezen.

Competitiedagen TENNIS
In de 2e bijlage vinden jullie de speeldata voor de najaarscompetitie 2020. Zoals jullie kunnen zien, wordt de gehele competitie achter elkaar gespeeld en vallen er geen weken uit door vakantie. Houd wel rekening met eventuele inhaaldagen.

Voorwaarden inschrijving
Wij verzoeken jullie je als VOLLEDIG TENNISteam met minimaal 4 spelers op te geven. Vermeld de namen en KNLTB-lidnummers van alle spelers. Geef aan op welke dag en welke competitiesoort jullie willen gaan spelen en geef ook duidelijk aan wie de captain zal zijn. Laat eventueel ook weten wie de reserve-captain is, zodat die ook als uitslagengedelegeerde op de website van de KNLTB toegevoegd kan worden.

Competitiebijdrage
Voor deelname aan de najaarscompetitie dient elk tennisteam een competitiebijdrage te betalen van € 80,- per team. Deze dient vóór aanvang van de competitie te zijn voldaan. Nadere informatie hierover volgt nog bij de uitnodiging voor de captainsavond in september 2020.

Bardienst tijdens najaarscompetitie
Tijdens de najaarscompetitie zal elk team minimaal 1x bardienst draaien op een dag dat zij zelf geen competitie hoeven te spelen. De indeling van de bardiensten zal eind augustus 2020 bekend worden gemaakt.

Verdere informatie
Via de link voor TENNIS kunnen jullie op de website van de KNLTB ook alle informatie over de Najaarscompetitie 2020 terugvinden.

Sluiting inschrijving
Wij kunnen onze teams vanaf 15 juni tot en met 1 juli 2020 aanmelden bij de KNLTB en daarom verzoeken wij jullie je als volledig team op te geven vóór 15 juni 2020. Je kunt jouw team opgeven voor het TENNIS bij Martin Collignon ([email protected]).
We zien jullie inschrijving met belangstelling EN dus graag vóór 15 juni 2020 tegemoet!

Met vriendelijke groeten namens de Technische Commissie van Tennis- en Padelvereniging Dukenburg Smash,
Martin Collignon (competitie tennis)
Peter Fagel (training)
Luuk van Gelderen (training)
Doris Kalter (competitie padel)

Competitieaanbod voorjaarscompetitie TENNIS 2020.pdf Competitiedata voorjaarscompetitie TENNIS 2020.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 344 2703 (Clubhuis)

Sportpark Staddijk Noord

Staddijk 125, Nijmegen 125
6537 TW (GEEN POSTADRES) Nijmegen