Inschrijven Najaarscompetitie Tennis

08 juni 2024


Beste leden,

Het jaar is weer omgevlogen en we hebben als Smash met veel teams deelgenomen aan de diverse vanuit de KNLTB georganiseerde competities.   
We hebben inmiddels bericht gehad van de KNLTB over de inschrijving voor de KNLTB Najaarscompetitie 2024 welke zal plaatsvinden in September, Oktober, November en wij nodigen jullie daarom uit om je in te schrijven voor deze competitie.  Let op: de inschrijving dient vóór 17 Juni 2024 bij ons binnen te zijn. 

Speeldag

Spelen op vrijdagavond
Zoals jullie weten, hebben we 5 tennisbanen tot onze beschikking en dit betekent dat we op vrijdagavond 6 tennisteams in kunnen delen. Wat betekent dit concreet:
-          De competitiewedstrijden starten om 19.00 uur.

Spelen op zaterdag
Zoals jullie weten, hebben we 5 tennisbanen tot onze beschikking. Wat betekent dit concreet:
-          De competitiewedstrijden starten om 13.00 uur, maar als er zich meer dan 6 tennisteams hebben
           opgegeven, dan kan er wellicht met variabele aanvangstijden worden gewerkt.  Uiteindelijk zal de
           Technische Commissie bepalen of hiervan gebruik zal worden gemaakt.

Spelen op zondag
Zoals jullie weten, hebben we 5 tennisbanen tot onze beschikking. Wat betekent dit concreet:
-          De competitiewedstrijden starten om 13.00 uur, maar als er zich meer dan 6 tennisteams hebben
           opgegeven, dan kan er wellicht met variabele aanvangstijden worden gewerkt.  
           Uiteindelijk zal de Technische Commissie bepalen of hiervan gebruik zal worden gemaakt.

Competitiedagen TENNIS
In de bijlage vinden jullie de speeldata voor de KNLTB voorjaarscompetitie Tennis 2024. Het zijn 7 speeldagen in totaal en het betreft speeldagen in September, Oktober, November. Houd ook rekening met eventuele inhaaldagen i.v.m. slecht weer.  

Voorwaarden inschrijving
-          Wij verzoeken jullie je als VOLLEDIG TENNISteam met minimaal 4 spelers op te geven. Vermeld de
           namen en KNLTB-lidnummers van alle spelers. Geef aan op welke dag (zie hierboven de voorwaarden)
           en welke competitievorm jullie willen gaan spelen en geef ook duidelijk aan wie de captain zal zijn.
           Laat ook weten wie de reserve-captain is, zodat die ook als uitslagengedelegeerde op de website van de
           KNLTB toegevoegd kan worden.

-          Een competitiewedstrijd moet altijd (is verplicht!) worden gespeeld op de daarvoor geplande
           speeldag
 en zorg er daarom voor dat je altijd met een volledig team met minimaal 4 spelers op komt
           dagen! Vakantie, een feest, ziekte of blessures zijn geen geldige redenen om niet te spelen!
           Je dient dan invallers te regelen!


-          Inhaaldagen zijn alleen van toepassing als er niet gespeeld kan worden door slecht weer! Als hier
           sprake van is, dan moet bij de 1e keer ook altijd de 1e inhaaldag gebruikt worden om de wedstrijd af of
           over te spelen. Bij een volgende keer dus de 2e inhaaldag.

-          Advies is om dus met minimaal 6 spelers een team te vormen, zodat er elke competitiedag een volledig
           team kan worden opgesteld.  

Competitiebijdrage
Voor deelname aan de KNLTB Najaarscompetitie Tennis 2024 moet elk tennisteam een competitiebijdrage betalen van € 75,- per team. Deze zal via automatische incasso worden afgeschreven bij de teamcaptain.

Bardienst tijdens competitie 
Tijdens de KNLTB Najaarscompetitie Tennis 2024 dient elke speler van het team 1x bardienst te draaien op een dag dat zij zelf geen competitie hoeven te spelen.   

Verdere informatie over de competitie
Via de link voor Tennis  kunnen jullie op de website van de KNLTB ook alle informatie over de KNLTB Voorjaarscompetitie Tennis 2024 terugvinden.  

Sluiting inschrijving
Wij kunnen onze tennisteams tot en met eind Juni 2024 aanmelden bij de KNLTB en daarom verzoeken wij jullie je als volledig team op te geven vóór 17 Juni 2024.  Je kunt jouw team opgeven via [email protected] met het excel format waar expliciet is aangegeven welke competitievorm jullie willen spelen.  

We zien jullie inschrijving met belangstelling EN dus vóór 17 Juni 2024 tegemoet!     

Met vriendelijke groeten namens de Technische Commissie van Tennis- en Padelvereniging Dukenburg Smash,

Sven Markus (competitie tennis)
Luuk van Gelderen (competitie tennis) 

handleiding-aanvraag-speelsterktewijzigingsverzoek.pdf Inschrijfformulier KNLTB Voorjaarscompetitie tennis 2024.xlsx knltb-tennis-speeldata-najaarscompetitie-2024.pdf

Nieuwscategorieën