Oproep in het kader van het jubileumjaar 2020

31 maart 2019


Aan:       alle Smashleden
Van:        jubileumcommissie TPV Dukenburg Smash
Betreft:   Oproep in het kader van het jubileumjaar 2020
 
Beste leden van Smash,
 
Deze week is de jubileumcommissie ter voorbereiding van ons vijftigjarig bestaan bijeen geweest, 
De jubileumcommissie is in de jaarvergadering van januari jl ontstaan en bestaat uit Annie Kampschreur, Lynn Delbressine, René van den Broek, Leon Delbressine, Ivo van den Broek en Guus Houtzager. 
In onze vergadering hebben we een aantal zaken vastgesteld en gebrainstormd over het jubileum.
 
We kunnen en willen niet zonder jullie inbreng vorm geven aan het jubileumjaar. 
 
We willen starten met de nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 5 januari 2020, daarna hebben we op zaterdag 1 februari de receptie in het kader van het jubileum. (de oprichtingsdatum was 28 januari 1970) In de avonduren op die eerste februari hebben we een feestavond met o.a. cabaret. We willen een reünie houden met onze oud-leden in de maand juni 2020. Ook willen we een speciaal jubileumtoernooi houden. Afsluiting van het jubeljaar vindt plaats op zondag 10 januari 2021. 
 
We hebben  nog een aantal ideeën, waarvan we graag willen weten hoe leden daar tegen aan kijken. Daarnaast zijn er vast en zeker ideeën bij de leden om vorm te geven aan het jubeljaar. Die willen we graag weten!!
Daarom hebben we als commissie afgesproken om in de komende weken leden o.a. mondeling te benaderen over onze en jullie ideeën. 
Jullie kunnen ons ook benaderen, graag zelfs.  Onze telefoonnummers en e-adressen staan op de interne pagina  van onze site. 
Onze volgende vergadering is op 20 mei as. en we hopen dan vele reacties van onze leden gehad te hebben. 
Schroom niet en reageer als je ons ziet of mail ons, zodat we komend jaar een schitterend jubileumjaar hebben.
 
Namens de commissie,
 
Guus Houtzager. 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 344 2703 (Clubhuis)

Sportpark Staddijk Noord

Staddijk 125, Nijmegen 125
6537 TW (GEEN POSTADRES) Nijmegen