Voorjaarstraining

Voorjaars training Tennis + Padel !  

Komend voorjaar zullen er vanuit Smash trainingen georganiseerd worden in samenwerking met tennisschool Wits uit Uden. De kennismaking dit najaar was positief en beide partijen willen graag verder. Het plan is om een cyclus van 10 trainingen te organiseren, startend begin maart. Veel (potentiele) deelnemers geven hier de voorkeur aan, willen dit liever dan een langere cyclus met daarin ook januari en februari. Ook is er de algemene wens om door de week te gaan trainen. Daarom het plan om van de woensdag de trainingsdag te maken, beginnend met de jeugd in de namiddag/begin avond en daarna de senioren. Afhankelijk van de belangstelling zal bekeken worden hoeveel trainingen, welke tijden e.d. er gepland kunnen worden.  

In het kort:

* Cyclus van 10 trainingen, vanaf begin maart.
* Woensdag als trainingsdag
* Groepen van 4-8 personen
* Kosten € 48 per lesuur, te delen door de deelnemers per uur.  

Opgave voor de training kan individueel en als groep: doe dit uiterlijk zondag 12 januari ! Stuur daartoe een mail naar Peter Fagel op [email protected] met minimaal de volgende gegevens:

* Naam
* Leeftijd
* Rating
* Mailadres
* Telefoonnummer

Met alle beschikbare informatie proberen we dan zo goed mogelijk een trainingscyclus te plannen.    


Met vriendelijke groeten namens de Technische Commissie van Tennis- en Padelvereniging Dukenburg Smash,

Martin Collignon (competitie tennis) Peter Fagel (training) Luuk van Gelderen (training) Doris Kalter (competitie padel)