Training Padel

Per 1 augustus is de tennisschool van Joffe van der Heiden niet meer actief bij Smash. Recent hebben we een opvolger gevonden in tennisschool Wits uit Uden. Want als vereniging willen we graag dat alle leden training in padel en tennis kunnen volgen, op elk gewenst niveau. Door de wisseling van tennisschool wordt alles omtrent trainingen later geregeld dan wenselijk. En zullen de lessen dit najaar ook wat later beginnen. Het is even niet anders.  

We willen het aanmelden en indelen van trainingen op 2 manieren aanpakken. Beginperiode met enkele clinics op de zondagmiddag. Vooral interessant voor individuele padellers en tennissers van elk niveau. Zo maak je in enkele trainingen kennis met de trainer en de andere tennissers/padellers. Na enkele weken zal met de deelnemers overlegd worden over een vervolg. Het gaat dan om groepsindeling, dag en tijd. Maatwerk dus in onderling overleg tussen sporters en tennisschool.            

Directe aanmelding voor groepstraining.
Vooral interessant voor groepen die samen training willen hebben, bijv competitieteams. In overleg met de tennisschool wordt bekeken op welke dag en tijdstip dat zou kunnen.  

Kosten
De kosten voor een uur training zijn afhankelijk van de groepsomvang. Als club rekenen we terug van ongeveer € 40 per lesuur (trainer + ballen) . Met meer mensen in een groep wordt het per individu dus goedkoper.  

Koffiepadel
Voorafgaand aan reguliere trainingen is er voor nieuwe, beginnende leden op de zondagmorgen koffiepadel. Onder leiding van Greta Gomez kan iedereen kennis maken met padel. Koffiepadel is daarmee qua niveau een opstap naar reguliere training. Dit is tevens een wervingsactie van 10 lessen incl. lidmaatschap 2019 voor € 60.  

Aanmelden
Aan alle Smashers de vraag of zij training willen volgen. Meld je uiterlijk woensdag 11 september aan voor de clinics, koffiepadel of als groep voor een groepstraining. We willen met de clinics en koffiepadel beginnen op zondag 15 september

Voor aanmelden stuur een mail naar : Peter Fagel op [email protected]  

Jeugd.
De jongste en beginnende jeugd kan op zondagmorgen onder leiding van Smashlid Greta Gomez kennismaken met padel. Voor de iets oudere en ervaren jeugd kijken we of een aparte training door een trainer van Wits georganiseerd kan worden. Zij zullen apart benaderd worden hiervoor.    

Met sportgroeten,

Peter Fagel en Luuk van Gelder
Technische Commissie
TPV Dukenburg Smash