Training Tennis

Inschrijving Voorjaarstrainingen TENNIS 2019


Beste Junioren/ouders en Senioren van Tennis- en Padelvereniging Dukenburg Smash,  

De voorjaarstrainingen 2019 voor het tennis staan weer voor de deur en we willen jullie vragen je in te schrijven voor deze trainingen. De trainingen zullen op woensdag worden verzorgd door onze trainer Dilen Senler van Joffe van der Heijden tennisopleidingen en trainingen.  

Opzet en aanvang tennistraining  

In het voorjaar van 2019 bieden we in totaal 2 rondes van elk 10 tennistrainingen aan.
-        De 1e ronde start op woensdag 16 januari 2019 en eindigt op woensdag 27 maart 2019.
-        De 2e ronde start op woensdag 17 april 2019 en eindigt op woensdag 26 juni 2019.  

Duur en tijden tennistraining  

Elke training duurt 1 uur (60 minuten) en de mogelijke trainingstijden op de woensdag zijn:  
- 17.00 uur tot 18.00 uur (junioren)
- 18.00 uur tot 19.00 uur (junioren)
- 19.00 uur tot 20.00 uur (senioren)
- 20.00 uur tot 21.00 uur (senioren)
- 21.00 uur tot 22.00 uur (senioren)  

Indeling groepen tennistraining  

De trainingsgroepen zullen door de trainer worden ingedeeld en er zal getracht worden om met eventuele wensen van deelnemers rekening te houden. Het doel van de trainer en de vereniging is om trainingsgroepen van MINIMAAL 4 deelnemers met (redelijk) gelijke speelsterkte per trainingsuur samen te stellen.
Mocht echter blijken dat het niet mogelijk is om dit te realiseren, dan kan het zijn dat er trainingsgroepen worden samengevoegd. Bij onvoldoende deelname is het ook mogelijk dat de training geen doorgang zal vinden.  
Ons advies is derhalve om speelmaatjes en/of teamgenoten te vragen om ook mee te doen, zodat de kans zeer groot is dat je in een leuke trainingsroep terecht komt!  

Uitval tennistraining  

Er zal geen training worden gegeven in de voorjaarsvakantie (woensdag 27 februari 2019) en de meivakantie (woensdag 1 mei 2019).  
Trainingen die door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer) niet door kunnen gaan, zullen tussentijds of aan het einde van de ronde worden ingehaald.

Kosten tennistrainingen  

Voor senioren
Senioren (vanaf 18 jaar) betalen voor een ronde van elk 10 tennistrainingen een inschrijfgeld van € 95,-. Mocht je besluiten om aan beide rondes mee te doen, dan bedraagt het inschrijfgeld € 190,-  

Voor junioren
Junioren (tot en met 17 jaar) betalen voor een ronde van elk 10 tennistrainingen een inschrijfgeld van € 55.-. Mocht je besluiten om aan beide rondes mee te doen, dan bedraagt het inschrijfgeld € 110,-  
Het is dus mogelijk om je voor één van beide trainingsrondes, maar ook voor beide trainingsrondes op te geven.  Geef dit duidelijk aan op jouw inschrijfformulier!  

Betaling/Incasso tennistraining  

De trainingsgelden zullen VOORAF via automatische incasso door de penningmeester worden geïncasseerd.
-        De incasso voor de 1e ronde wordt in de week van 14 januari 2019 uitgevoerd.
-        De incasso voor de 2e ronde wordt in de week van 10 april 2019 uitgevoerd.  

Hoe in te schrijven  

Voor deelname aan de tennistrainingen zal altijd het inschrijfformulier moeten worden ingevuld, ook als je al eerder getraind hebt. De machtiging is nodig voor de penningmeester.
Vul alle velden van het inschrijfformulier duidelijk in! Om in te schrijven klik je op het betreffende formulier hieronder.
Het formulier is opgemaakt in Word. Vul alle velden van het inschrijfformulier duidelijk in! Ben je hiermee gereed, klik dan op "Bestand" (linksbovenaan), vervolgens op "Delen", dan op "E-mail en als bijlage verzenden. Vul in je mailprogramma het e-mailadres van de technische commissie in en het formulier wordt verzonden.

Het is uiteraard mogelijk om groepstraining te volgen in het kader van de voorjaarscompetitie die in april en mei 2019 plaats zal vinden. Om optimaal te presteren tijdens de voorjaarscompetitie is het uiteraard zeer zinvol om met het hele competitieteam samen te trainen. Vul daarom zo snel mogelijk het inschrijfformulier in en geef aan dat je met jouw competitieteam wilt trainen!  

Sluiting inschrijfdatum  

We verzoeken jullie het inschrijfformulier vóór donderdag 10 januari 2019 naar de Technische Commissie te sturen via emailadres: [email protected]  

We wensen jullie veel trainingsplezier!

Met vriendelijke groeten,

Technische Commissie van Tennis-en Padelvereniging Dukenburg Smash

Voorjaarstraining tennis 2019 inschrijfformulier Junioren.doc Voorjaarstraining tennis 2019 inschrijfformulier Senioren.doc

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 344 2703 (Clubhuis)

Sportpark Staddijk Noord

Staddijk 125
6537 TW (GEEN POSTADRES) Nijmegen