Training Tennis

Inschrijving SENIOREN 2e cyclus voorjaarstrainingen TENNIS 2019

Beste senioren van Tennis- en Padelvereniging Dukenburg Smash, 

Het is vanaf heden mogelijk om je in te schrijven voor de 2e cyclus van de tennistrainingen.
De trainingen zullen op woensdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur worden verzorgd door onze trainer Dilen Senler van Joffe van der Heijden tennisopleidingen en trainingen.

Opzet en aanvang tennistraining

De 2e cyclus van acht (8) tennistrainingen start op woensdag 8 mei 2019 en eindigt op woensdag 26 juni 2019.

Duur en tijden tennistraining

Elke training duurt 1 uur (60 minuten) en de trainingstijd op de woensdag is van: 19.00 uur tot 20.00 uur (senioren)

Indeling groepen tennistraining

Het doel van de trainer en de vereniging is om een trainingsgroep van MINIMAAL 4 en MAXIMAAL 8 deelnemers met (redelijk) gelijke speelsterkte samen te stellen.Bij onvoldoende deelname is het ook mogelijk dat de training geen doorgang zal vinden.

Uitval tennistraining

Trainingen die door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer) niet door kunnen gaan, zullen tussentijds of aan het einde van de 2e cyclus worden ingehaald.

Kosten tennistrainingen

Senioren (vanaf 18 jaar) betalen voor deze 2 cyclus van acht (8) tennistrainingen een inschrijfgeld van € 76,-.

Betaling/Incasso tennistraining

De trainingsgelden zullen VOORAF via automatische incasso door de penningmeester worden geïncasseerd. De incasso voor de 2e cyclus wordt in de week van 6 mei 2019 uitgevoerd.

Hoe in te schrijven

Voor deelname aan de tennistrainingen zal altijd et inschrijfformulier  moeten worden ingevuld, ook als je al eerder getraind hebt. De machtiging is nodig voor de penningmeester. Vul alle velden van het inschrijfformulier duidelijk in! 

Sluiting inschrijfdatum

We verzoeken jullie onderstaand inschrijfformulier ingevuld vóór donderdag 2 mei 2019 naar de Technische Commissie te sturen via emailadres: [email protected]

We zien jullie inschrijving met veel belangstelling tegemoet!

Met vriendelijke groeten,
Technische Commissie Tennis-en Padelvereniging Dukenburg Smash


Voorjaarstraining 2e cyclus tennis 2019 inschrijfformulier Senioren.doc

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 344 2703 (Clubhuis)

Sportpark Staddijk Noord

Staddijk 125
6537 TW (GEEN POSTADRES) Nijmegen