Afhangreglement

 1. Algemeen

Om te kunnen spelen dienen leden een baan te reserveren. Dit reserveren gebeurt met het digitale afhangsysteem, onderdeel van het knltb.club platform. Het reserveren van een baan wordt afhangen genoemd. Afhangen kan alleen plaatsvinden door leden met een geldige ledenpas. De ledenpas is persoonsgebonden en moet door het lid zelf gebruikt worden om af te hangen, volgens de regels zoals die in dit reglement zijn beschreven.  

Afhangen vindt plaats online via de ClubApp of via "Mijn Club" op de website of op het digitale afhangbord in de hal van het clubhuis. Kijk voor instructies m.b.t. de ClubApp.

2. Online afhangen

Banen kunnen online zeven dagen van tevoren afgehangen worden. Er kan alleen gereserveerd worden op de tennis/padelbanen voor een blok van 1 of 1,5 uur.  

Spelers kunnen alleen beginnen met spelen in de periode waarop ze afgehangen hebben. In het geval uw baan al vrij is (omdat uw voorgangers eerder zijn opgehouden), dan mag u natuurlijk eerder beginnen.  

Ieder lid kan tweemaal per speeldag online afhangen. Er kan echter maar één boeking per lid per speeldag actief zijn, oftewel: je kunt niet van tevoren twee boekingen op dezelfde speeldag doen. Zodra een reservering is afgelopen op de speeldag kun je online een tweede boeking maken. Een eventuele volgende boeking moet op het afhangbord in de hal gemaakt worden.  

Een online reservering dient altijd tijdig geannuleerd te worden (minimaal een halve dag voor de reservering)) als je niet komt spelen. Dit kan op de ClubApp door op jouw homepagina de reservering te verwijderen.  

3. Afhangen op het digitale afhangbord in de hal

Er mag alleen gereserveerd worden als alle spelers aanwezig zijn en alle spelers in het bezit zijn van hun persoonlijke ledenpas. Er zijn geen beperkingen t.a.v. het aantal keer per dag dat kan worden afgehangen op het digitale afhangbord in de hal.  

4. Geen geldige pas

Afhangen met een ongeldige pas is niet mogelijk. Raakt een speler zijn geldige ledenpas kwijt dan zal hij/zij dit moeten melden bij de ledenadministratie, deze zal een nieuwe KNLTB pas aanvragen en de kosten hiervoor (€ 7,50) zullen worden doorbelast aan het betreffende lid. Het bestuur kan maatregelen nemen als dit te vaak gebeurd.  

5. Aantal personen

Doordeweeks overdag is twee personen per padelbaan toegestaan en in de avond vanaf 17.00 uur minimaal vier.  In het weekend dienen er tot 16.00 uur minimaal vier personen per padelbaan te spelen, daarna is twee personen per padelbaan toegestaan.

6. Baanverlichting

Bij gebruik van de tennis- of padelbanen zodra het donker wordt, kunt u binnen in de hal op het tablet de desbetreffende baan aantikken en gaat de verlichting aan. Gelieve deze ook weer uit te doen als u de laatste bent die van de baan gebruikmaakt.

7. Tennisactiviteiten

Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor geplande tennisactiviteiten zoals training, toernooien, competitiewedstrijden, labelen, etc. Tijdens competitie- en toernooidagen is het afhangreglement niet van toepassing. Dan zijn de regels gesteld door de competitie- en toernooileiding van toepassing.  

8. Introducés

Leden van TPV Dukenburg Smash hebben de mogelijkheid om maximaal drie keer dezelfde persoon te introduceren. Per jaar is het aantal introducés per lid gemaximeerd tot 10 personen.

Introduceren kost:

- € 4,50 per uur voor senioren (vanaf het jaar dat iemand 18 jaar wordt)

- € 2,25 per uur voor junioren

De kosten zullen naderhand in rekening worden gebracht bij het lid dat de reservering heeft gemaakt. Dit wordt eenmaal per kwartaal verwerkt. Bij jeugdige introducés vermeldt u zijn/haar geboortedatum achter de naam, in de KNLTB Club App reservering.

Een introducé mag alleen deelnemen aan het spel in het bijzijn van en onder verantwoording van het lid dat de reservering heeft gemaakt. Per reservering mag je maximaal drie introducés uitnodigen. Reserveringen met introducés zijn op dit moment mogelijk op de volgende momenten:  

Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Zaterdag en zondag van 18.00 uur tot 23.00 uur.  

9. Oneigenlijk gebruik pasjes

Bij oneigenlijk gebruik van pasjes of het niet volgen van de introducésregels zijn er consequenties voor de boeker en het lid waarvan de naam wordt misbruikt. Hierbij kan gedacht worden aan een waarschuwing of een (tijdelijke) schorsing.

10. Naleving

Bij het afhangen wordt van alle leden verwacht aan de regels in dit reglement te voldoen. De regels zijn bedoeld om voor alle leden zoveel mogelijk plezier op de tennis- of padelbaan te creëren. Bij het niet naleven van de reglementen ziet het bestuur zich genoodzaakt maatregelen te treffen.