Regulier lidmaatschap 2022

Jaarlidmaatschap - Jeugd t/m 24 jaar
*      Tarief € 80,-.
*      Je wordt aangemeld als KNLTB-lid. Dit is een voorwaarde om een baan te kunnen reserveren.
*      Het speelrecht is onbeperkt.  
 
Jaarlidmaatschap - volwassenen
*       Tarief € 165,-.
*       U wordt aangemeld als KNLTB-lid. Dit is een voorwaarde om een baan te kunnen reserveren.
*       Het speelrecht is onbeperkt.  
 
Slapend Jaarlidmaatschap - volwassenen
*       Tarief € 20,-.
*       Niet-spelend lid/Slapend lidmaatschap  
 
Algemeen
*       Het lidmaatschap geldt voor tennis en padel tezamen.
*       Seniorleden zijn leden die voor 1 januari van het verenigingsjaar 24 jaar of ouder zijn.
*       Speciaal voor gezinnen bieden wij de mogelijkheid om met 3 betalende gezinsleden elk volgend kind gratis lid te laten worden.
*       Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
*       Wordt men in de loop van het jaar lid, dan gaat de contributie in op de eerste van de volgende maand en wordt de contributie naar evenredigheid over het aantal resterende maanden vastgesteld.
*       Opzeggingen dienen voor 1 december schriftelijk of per mail te worden gericht aan de ledenadministratie.
*       Zonder opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met een jaar.
*       Kijk hier voor ons beleid m.b.t. vrijwilligerswerk.

Klik hier voor het inschrijvingsformulier.