Regulier lidmaatschap 2024

LET OP! Op dit moment is er voor volwassenen een padel ledenstop. Je kunt je wel op de wachtlijst laten plaatsen.

 

Jaarlidmaatschap - Jeugd t/m 18 jaar

·       Tarief € 85,-.

·       Je wordt aangemeld als KNLTB-lid. Dit is een voorwaarde om een baan te kunnen reserveren.

·       Het speelrecht is onbeperkt.  

 

Jaarlidmaatschap - volwassenen 19 t/m 24 jaar

·       Tarief € 135,-.

·       Je wordt aangemeld als KNLTB-lid. Dit is een voorwaarde om een baan te kunnen reserveren.

·       Het speelrecht is onbeperkt.  

 

Jaarlidmaatschap - volwassenen

·       Tarief € 170,-.

·       Je wordt aangemeld als KNLTB-lid. Dit is een voorwaarde om een baan te kunnen reserveren.

·       Het speelrecht is onbeperkt.  

 

Slapend Jaarlidmaatschap - volwassenen

·       Tarief € 25,-.

·       Niet-spelend lid/Slapend lidmaatschap

 

Afkoop vrijwilligerswerk

.       Tarief € 80,-

 

 

Algemeen

·       Het lidmaatschap geldt voor tennis en padel tezamen.

·       Seniorleden zijn leden die voor 1 januari van het verenigingsjaar 19 jaar of ouder zijn.

·       Speciaal voor gezinnen bieden wij de mogelijkheid om met 3 betalende gezinsleden elk         

        volgend kind gratis lid te laten worden.

·       Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

·       Wordt men in de loop van het jaar lid, dan gaat de contributie in op de eerste van de

        volgende maand en wordt de contributie naar evenredigheid over het aantal resterende

        maanden vastgesteld. Dit geldt niet voor actie-aanbiedingen.

·       Opzeggingen dienen voor 1 december schriftelijk of per mail te worden gericht aan de  ledenadministratie.

·       Zonder opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met een jaar.

·       Kijk hier voor ons beleid m.b.t. vrijwilligerswerk