Reglement omgang met park en banen

 1.    Verantwoordelijkheid 

Het op juiste wijze omgaan met het park en de banen is een verantwoordelijkheid die voor iedereen geldt: voor de leden van TPV Dukenburg Smash, maar ook bezoekers. Algemeen gangbare gedragsregels zijn daarbij vanzelfsprekend geldig. Voor de duidelijkheid zijn de regels die TPV Dukenburg Smash hierbij specifiek hanteert in dit reglement opgenomen.  

2.    Fietsen en bromfietsen     

Fietsen en bromfietsen dienen in de daarvoor bestemde stalling geplaatst te worden.  

3.    Bespeelbaarheid banen

Als het park open is, zijn in principe alle banen bespeelbaar, tenzij anders aangegeven op het afhangbord. Indien banen niet bespeelbaar zijn wordt dit via de ClubApp gecommuniceerd. Onder bepaalde weersomstandigheden mogen de banen niet worden bespeeld: Bij onweer, sneeuw, ijzel of hagel en bij opdooi, na een periode met strenge vorst.  

4.    Banen

Er mag alleen op de banen gespeeld worden als er een baan gereserveerd is volgens het afhangreglement. Op de banen is het dragen van tennis/padelschoenen en tennis/padelkleding verplicht. De padelbanen dienen blad vrijgemaakt te worden voor aanvang. Materiaal hiervoor vind je aan de achterkant van de padelbanen. Gelieve deze na gebruik weer terug te zetten.  

5.    Netten

Het is een ieder verboden om iets aan de netten te veranderen (uitgezonderd Commissie Baanonderhoud). Het is verboden op het net te gaan zitten, hangen of er overheen te springen.  

6.    Afval

Er wordt geen afval op de banen of elders in het park achtergelaten. Afval dient in de daarvoor aanwezige prullenbakken gedeponeerd te worden. Voor plastic flesjes zijn er speciale containers geplaatst.  

7.    Terrasmeubilair

Na gebruik van het terrasmeubilair bij de tennis/padelbanen gelieve deze weer terug op het terras te plaatsen.  

8.    Glaswerk

Na gebruik van glaswerk/kopjes/flesjes etc. naast de baan, deze terugbrengen naar de bar.  

9.    Ballen over het hek     

De poort tussen padelbaan 3 en 4 is te openen met een sleutel die achter de bar te halen is.  

10.  Schade aan banen of park

Indien schade op of aan het park (clubhuis, banen, hekwerk, etc.) geconstateerd wordt, meld dit dan bij het bestuur.

11.  Naleving

Bovenstaande regels zijn bedoeld om voor alle leden zoveel mogelijk plezier op de tennis- of padelbaan te creĆ«ren. Bij het niet naleven van de reglementen ziet het bestuur zich genoodzaakt maatregelen te treffen.