Lidmaatschap wijziging/opzegging

De ledenadministratie is verantwoordelijk voor het beheer van het ledenbestand, voor het verwerken van inschrijvingen, wijzigingen, opzeggingen en de communicatie met de K.N.L.T.B. o.a. voor het aanvragen en verwerken van de ledenpasjes. U kunt de ledenadministratie mailen voor wijzigingen in adresgegevens, voor een opzegging van het lidmaatschap of voor meer informatie.  

Opzegging
Het lidmaatschap geldt voor een bepaalde periode. Over het algemeen is dat één jaar, of als men ergens in het lopende jaar lid wordt, voor de rest van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt tot 1 januari. Conform artikel 6, lid 2 van de statuten van onze vereniging kan opzegging van het lidmaatschap door het lid slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.  

Restitutie
Omdat de vereniging aan de hand van de ontvangen contributiegelden begrotingen opstelt en plannen maakt, is er in principe alleen op zeer dringende gronden restitutie mogelijk. Het bestuur heeft besloten dat alleen bij langdurige afwezigheid door ziekte restitutie zal worden verstrekt. De restitutie moet schriftelijk, voorzien van een doktersverklaring, worden aangevraagd en heeft alleen nog maar betrekking op de periode volgend op de schriftelijke aanvraag. Het bedrag dat gerestitueerd zal worden bedraagt de helft van de contributie voor de resterende maanden, vermindert met de administratieve kosten.