Opzegging

OPZEGGING

Het lidmaatschap geldt voor een bepaalde periode. Over het algemeen is dat één jaar, of als men ergens in het lopende jaar lid wordt, voor de rest van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt tot 1 januari.

Conform artikel 6, lid 2 van de statuten van onze vereniging kan opzegging van het lidmaatschap door het lid slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Omdat de vereniging aan de hand van de ontvangen contributiegelden begrotingen opstelt en plannen maakt, is er in principe alleen op zeer dringende gronden restitutie mogelijk.
Het bestuur heeft besloten dat alleen bij langdurige afwezigheid door ziekte restitutie zal worden verstrekt.

De restitutie moet schriftelijk, voorzien van een doktersverklaring, worden aangevraagd en heeft alleen nog maar betrekking op de periode volgend op de schriftelijke aanvraag.

Het bedrag dat gerestitueerd zal worden bedraagt de helft van de contributie voor de resterende maanden, vermindert met de administratieve kosten.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 344 2703 (Clubhuis)

Sportpark Staddijk Noord

Staddijk 125
6537 TW (GEEN POSTADRES) Nijmegen