Top Tennis & Padelservice

Samenwerking Top Tennis & Padel Service

Onlangs hebben wij als vereniging de samenwerking met Top Tennis & Padel Service geïntensiveerd.

De voornaamste wijzigingen die dit met zich meebrengt:

- Alle communicatie omtrent lessen verloopt rechtstreeks via de Tennis & Padel school. Zie hun website voor meer informatie! 

- Op korte termijn kan er ook doordeweeks overdag les worden genoten.

- De trainers kunnen ook worden ingezet voor commerciële aangelegenheden. (clinics/ verhuur) 

- De tennisschool zich ook gaat focussen op ledenwerving senioren tennis en jeugd voor zowel tennis als padel.

TPV Dukenburg Smash – Top Tennis en Padel Service (top-tennisservice.nl)