Vrijwilligerstaken

Alle vrijwilligerswerkzaamheden gebeuren onder het mandaat van het bestuur. Vele schouders maken licht werk en nemen daarbij een stukje van de verantwoordelijkheid van het bestuur over. Iedere vrijwilliger draagt bij aan de doelstellingen van de club en het welzijn van de leden. Vrijwilligerswerk wordt altijd naar beste kunnen uitgevoerd. Er is geen sprake van professionaliteit, wel van betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel, enthousiasme en collegialiteit. Elkaar aanspreken op deze zaken hoort erbij. Je doet het voor de club!!!

Bij het uitreiken van de nieuwe bondspasjes zal van iedereen gevraagd worden welke clubtaken men wil vervullen. Afspraken worden vastgelegd op datum en/of frequentie.Degenen die geen clubtaken willen doen betalen een afkoopsom van €45. Degenen die al clubtaken doen en aangeven dat te blijven doen betalen geen afkoopsom. Degenen die incidenteel clubtaken willen verrichten, betalen voorlopig niets maar zij moeten in oktober aangeven wat zij al hebben gedaan en houden dit zelf bij. Is dat niet voldoende dan worden zij alsnog aangeslagen voor €45.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 344 2703 (Clubhuis)

Sportpark Staddijk Noord

Staddijk 125
6537 TW (GEEN POSTADRES) Nijmegen