Vrijwilligersbeleid 2022

Vorig jaar heeft het bestuur de opties reeds sterk vereenvoudigd. Elk lid wordt geacht een bijdrage te leveren en draagt hiermee bij aan het realiseren van de doelstellingen van de club en het welzijn van de leden.
Helaas blijven wij constateren dat de vrijwilligersbijdrage niet door alle leden serieus wordt genomen. De eenvoud en transparantie blijft, maar we gaan er wel wat strakker in zitten. Het was voor menig lid blijkbaar te vrijblijvend.

Er blijven een drietal opties:

1. Commissielid volgens een taak binnen het organogram van de vereniging
    Zie het ‘vacatureblad’ voor openstaande posten hieronder.

2. Bardienst 
    Slechts drie diensten per jaar met (max.) 2 personen. 
    Weekdagen van 19:30-23:00 uur. 
    Weekenddagen van 09:30-13:00 uur en 13:00-16:30 uur.

3. Afkoop vrijwilligerswerk à € 45,- (nieuwe leden geldt dit naar rato)

Uitzonderingen
- Leden van 75 jaar en ouder worden vrijgesteld (geboortejaar 1947 en eerder).
  Uiteraard is een vrijwillige bijdrage meer dan welkom!
- Jeugd t/m 17 jaar zal worden ingezet voor bijvoorbeeld een flyer-actie in Dukenburg.
-  Actieleden hoeven niet te voldoen aan de vrijwilligerstaken. Na elk kwartaal zullen nieuwe leden die minimaal 3 maanden lid zijn worden geattendeerd op hun wenselijke bijdrage.

Wat gaat er veranderen?
Tot uiterlijk 1 maart heeft elk volwaardig lid van 18 t/m 74 jaar de mogelijkheid:
1) Zitting te nemen in een commissie.
2) Zelf een drietal bardiensten in te plannen via de club-app.
3) Niets te doen (= afkoop*)
*In dit geval zal er begin maart € 45,- worden geïnd t.b.v. afkoop van vrijwilligerswerk.

Een extra optie!

4) Je contributie 2023 terugverdienen middels het draaien van meer bardiensten vanuit een ‘flex-poule’.
Je meldt je aan voor de flex-poule en tekent de laatste week vóór de volgende maand in op mogelijk openstaande bardiensten. Vanaf je 4e dienst wordt er € 15,- in mindering gebracht op je contributie voor 2023 tot een maximum van 14 diensten, waarvan dus 11x vergoed tot het volledige contributiebedrag van € 165,-.
Het bestuur is er van overtuigd dat zij normaliter met het huidige ledental de volledige jaarkalender gevuld zou moeten krijgen. Lukt dat niet, dan kiezen er dus dermate veel leden voor afkoop dat er automatisch gelden beschikbaar komen voor het uitbesteden van bardiensten. Streven is het clubhuis dagelijks geopend te hebben!

Bij de hernieuwde invulling hoort tevens een nieuw reglement.

Reglement bardienst draaien 2022

- Teken in op een drietal bardiensten via de Clubapp.
-> Club -> Diensten -> Datum/dagdeel -> Inschrijven
Probeer elke dienst met twee leden in te vullen.
Alleen mag, maar wij prefereren zeker bij sluiting ’s avonds 2 leden.

- Ruilen van diensten doe je onderling.
Contactgegevens leden zijn te vinden via clubapp -> Maatjes

- Lukt ruilen niet, dan contacteer je de coördinator vacant via [email protected] uiterlijk 7 dagen voor je dienst.

- Gevallen van overmacht worden door het bestuur beoordeeld. Teken direct in op een openstaande dienst, zodat er weer drie diensten staan geregistreerd.

- Bij onverhoopte sluiting van het clubhuis door weersomstandigheden blijft de beoogde bardienst geregistreerd staan. Deze vervalt dus niet. Dit geldt niet voor de geplande diensten vanuit de flex-poule. 

- Niet komen opdagen betekent € 45,- boete, ofwel de vrijwilligersbijdrage wordt alsnog in rekening gebracht. Ongeacht of het wellicht de 2e of 3e dienst betrof. Je stelt medeleden teleur en voor de vereniging betekent het simpelweg inkomstenderving.

Doordeweeks overdag zijn onze beheerders tot circa 14.00 uur bereikbaar voor praktische vragen aangaande de te draaien bardiensten. Ook kunnen zij je bij gelegenheid wegwijs maken ‘achter de bar’. Maar uiteraard kunnen ook medeleden die op willekeurig moment hun dienst draaien zeer waarschijnlijk de nodige vragen beantwoorden.

Naast de kassa staat een map waarin je alles m.b.t. mogelijke bardienstactiviteiten terug kan vinden. Wij proberen het zo eenvoudig mogelijk te houden. Met je ledenpas en een open vizier redt eenieder zich.

Actieve commissies maken het succes van de vereniging!

Vind je het leuk om in een bepaalde rol iets extra’s voor de vereniging te betekenen? Meld je dan aan voor een van onderstaande vacante posten via [email protected]

Bestuur

1. Ivo van den Broek (voorzitter)
2. Ivo Coolen (secretaris)
3. Marcel Kamps/Leon Delbressine (penningmeesters)
4. Bas Albers (vicevoorzitter)
5. Haico van Rijswijk (algemeen bestuurslid/facilitair/accommodatie)
6. Frank van Beckhoven (algemeen bestuurslid/IT/Automatisering)
7. Gérard Sutmuller (algemeen bestuurslid/beheer clubhuis)
8. vac Vrijwilligers-/barcoördinator

Ledenadministratie
1. Daniël Go

PR & Communicatie (Externe communicatie/Social media)
1. Vac
2. René van den Broek

Technische Commissie
1. Martin Collignon (vz – competitie tennis)
2. Luuk van Gelderen (competitie padel)
3. Peter Fagel (training)
4. vac 
5. vac
6. vac
Ondersteuning padel-/tenniscompetities en trainingen

Jeugdcommissie
1. Nicole Albers
2. vac
3. vac
In-/externe activiteiten, werving, training

Evenementen Commissie Tennis- en Padel (organisatie ééndaagse evenementen)
1. Tania Somsen
2. Tess van Eijk
3. Marigje van den Broek
4. Janneke Wijgman
5. Sofie Deen
6. Lotte Eijk
7. Christopher Beuter
8. Joost Eliens

Beheercommissie (Inkoop, bar-/keukenplanning)
1. Gérard Sutmuller
2. vac
3. vac
4. vac

Commerciële exploitatie padelbanen 
1. Gerrit-Jan Lucas

Sponsorcommissie
1. vac
2. vac
3. vac


Commissie baan-/parkonderhoud
1. Haico van Rijswijk
2. Frank van Beckhoven
3. Jim Wesenhagen
4. Yip Lam
5. Jean-Luc van Boxtel
6. Marc Leenders
7. Tonnie de Cortie
8. Han Meertens
9. Martijn Wouters
10.Guang Nguyen 
11.Ronald Köpp
12.Marcel Kosterman
13.Joris Zwartjes

Senioren Commissie (communicatie weekdagactiviteiten bestuur/aanspreekpunt leden)
1. tennis: Giel van Hinsberg
2. padel: vac
3. biljart: Frans Wattenberg
4. jeu de boules: vac

Toernooi commissie Dukenburg Open (augustus; 3x tennis/3x padel)
1. vac
2. vac
3. vac
4. vac
5. vac
6. vac

Toernooicommissie Smash Benefiet Open (november; 3x tennis/3x padel)
1. vac
2. vac
3. vac
4. vac
5. vac
6. vac

NB: 
We hebben een aantal enthousiaste leden die bij diverse toernooien al eens hebben meegedraaid. Doel is voor beide toernooien een commissie te formeren die de kar gaat trekken