Vrijwilligersbeleid

Alle vrijwilligerswerkzaamheden gebeuren onder het mandaat van het bestuur. Vele schouders maken licht werk en nemen daarbij een stukje van de verantwoordelijkheid van het bestuur over. Iedere vrijwilliger draagt bij aan de doelstellingen van de club en het welzijn van de leden. Het bestuur wil de opties voor vrijwilligersbeleid sterk vereenvoudigen en transparantie creëren. Zodoende zijn er per 01-03-2021 nog maar ‘drie smaken’ waar leden uit kunnen kiezen:  

1.     Commissielid
Volgens een taak binnen het organogram van de vereniging.  

2.    
Bardienst
-       Minimaal 4x per jaar; vaker op eigen initiatief mag uiteraard!
-       Alle diensten met twee personen.
-       Weekdagen van 19.30-23.00 uur.
-       Weekenddagen van 09.30-13.00 uur of 13.00-16.30 uur.
-       Aanvullende diensten tijdens competitie worden door competitieteams ingevuld.
-       In toernooiweken worden de diensten separaat ingevuld.  

3.    
Afkoop vrijwilligerswerk à € 45,-
Leden die 2020 hebben afgekocht worden ook voor 2021 vrijgesteld als gevolg van Covid19.  

Uitzonderingen
-       Leden van 75 jaar en ouder worden vrijgesteld (geboortejaar 1946 en eerder), uiteraard is een vrijwillige bijdrage meer dan welkom!
-       Jeugd t/m 17 jaar zal worden ingezet voor bijvoorbeeld een flyer-actie in Dukenburg.
-       Actieleden hoeven niet te voldoen aan de vrijwilligerstaken.  

Bestaande leden
Bestaande leden hebben een digitale enquête ontvangen die men voor 01-03-2021 dient in te vullen. Indien er geen reactie van hen is vernomen, dan gaat het bestuur er vanuit dat men kiest voor afkoop van de vrijwilligersactiviteiten. Er zal dan € 45,- in rekening worden gebracht.  

Nieuwe leden

Nieuwe leden ontvangen aan het einde van het kwartaal waarin ze lid zijn geworden een digitale enquête en zullen eveneens een maand de kans krijgen een keuze te maken. Ook hier geldt, bij geen reactie zal er € 45,- in rekening worden gebracht.