Introductie regeling

Leden van TPV Dukenburg Smash hebben de mogelijkheid om maximaal drie keer dezelfde persoon te introduceren. Per jaar is het aantal introducés per lid gemaximeerd tot 10 personen. Indien men vaker van onze faciliteiten gebruik wenst te maken is er de mogelijkheid om (actie)lid te worden.

Introduceren kost:

- € 4,50 voor senioren (vanaf het jaar dat iemand 18 jaar wordt) per uur

- € 2,25 voor junioren per uur

De kosten zullen naderhand in rekening worden gebracht bij het lid dat de reservering heeft gemaakt. Dit wordt eenmaal per kwartaal verwerkt. Bij jeugdige introducés vermeldt u zijn/haar geboortedatum achter de naam, in de KNLTB Club App reservering. 

Een introducé mag alleen deelnemen aan het spel in het bijzijn van en onder verantwoording van het lid dat de reservering heeft gemaakt. Per reservering mag je maximaal drie introducés uitnodigen. Reserveringen met introducés zijn mogelijk op de volgende momenten:

Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdag en zondag van 18.00 uur tot 23.00 uur