Club van 50

14 juni 2021


• Wat is de Club van 50?
De Club van 50 is een groep mensen die TPV Dukenburg Smash een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per kalenderjaar een bedrag van € 50,- doneren.

• Wat krijgt u hiervoor terug?
Vermelding van uw naam (geen logo’s) op het bord in onze kantine, gratis deelname aan een bijeenkomst van de Club van 50 en uiteraard eeuwige dankbaarheid en roem. Indien een donateur om privacy redenen niet genoemd wil worden op het bord zal dit uiteraard worden gerespecteerd.

• Wie kan er lid worden van de Club van 50?
Uiteraard (oud)leden van TPV Dukenburg Smash, maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen eenieder die onze vereniging een warm hart toedraagt. Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn.
Verder kan een lidmaatschap bestaan uit één persoon of meerdere personen, bijvoorbeeld een team, vereniging of bedrijf.

• Hoe kunt u lid worden?
U kunt lid worden door het inschrijfformulier in te vullen: https://www.tpvdukenburg.nl/form/club_van_50. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van één kalenderjaar en vervolgens stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd. Na inschrijving ontvangt u via de mail een verzoek tot betaling.

• Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt wanneer het lid schriftelijk voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar opzegt via [email protected].

• Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?
Elk lid mag met een suggestie/doel komen waar het geld aan besteed kan worden. Op de drie meest voorgedragen doelen kan door de leden van de Club van 50 gestemd worden. Het doel met de meeste stemmen zal in overleg met het bestuur dat kalenderjaar uitgevoerd worden.

Nieuwscategorieën Algemeen