Zomercompetitie Padel

Beste leden,  
Mooi om te zien dat er maar liefst 30 teams meedoen aan de Voorjaarscompetitie Padel 2024.   

We hebben inmiddels bericht gehad van de KNLTB over de inschrijving voor de KNLTB Zomercompetitie Padel 2024  welke zal plaatsvinden in Juni en Juli en wij nodigen jullie daarom uit om je in te schrijven voor deze competitie. 
Let op: de inschrijving dient vóór Maandag 22 April bij ons binnen te zijn.    

Hieronder zijn de belangrijkste richtlijnen voor het spelen van de KNLTB Zomercompetitie Padel 2024 beschreven.

Uitgangspunten
Als vereniging willen wij benadrukken dat het deelnemen aan de KNLTB competitie bepaalde verplichtingen met zich mee brengt. Dit betekent voor de teams die zich namens onze vereniging inschrijven dat;  
·       Alle (thuis)wedstrijden worden gespeeld op de geplande dag én tijd. 
·       Niet compleet? Regel zelf invallers. Weet je nu al dat je een bepaald weekend als team niet beschikbaar bent, schrijf dan niet in. Het is maar 5 keer.
·       Verzoeken voor het verplaatsen door gastteams zullen kritisch worden bekeken.
·       Het is verplicht een extra bardienst te draaien voor ieder team aan de zomercompetitie. Dit kan niet worden afgekocht.  

Speeldag

Spelen op vrijdagavond
Als vereniging hebben we voor de zomercompetitie de beschikking over 6 padelbanen. Dit geeft ons de mogelijkheid om maximaal 12 teams aan te melden op vrijdagavond. Wat betekent dit concreet:
·       De vrijdagavond is een populaire avond om te spelen en als zich méér dan 12 padelteams voor de vrijdagavond hebben ingeschreven, dan zal er via loting worden bepaald welke padelteams deel kunnen gaan nemen op vrijdagavond. De teams die in het voorjaar zijn uitgeloot, hebben 1e recht om in het najaar mee te doen. Wanneer er geloot moet worden voor tijdens de zomercompetitie en een team niet wordt ingeloot, heeft dit team rechten om in het jaar erna te kiezen welke dag ze zomercompetitie willen spelen.
·       Mocht het tot een loting komen en een team wordt uitgeloot, dan zal de 2e keuze (op zaterdag of zondag) de speeldag voor dat team worden.
·       Het is daarom verplicht om een 2e keuze op te geven, want heb je dat niet gedaan en mocht jouw team worden uitgeloot, dan betekent dit automatisch dat jouw team geen competitie zal kunnen spelen.  
·       Daarnaast is er besloten om op vrijdagen te gaan werken met een supertiebreak en een beslissend punt systeem (bij deuce beslissend punt). Dit om de eindtijden beter te kunnen reguleren. Schroom daarom niet om de zaterdag / zondag te overwegen om competitie te spelen!

Spelen op zaterdag
Als vereniging hebben we de beschikking over 6 padelbanen. Er wordt op zaterdag om 12.00 uur gestart met de wedstrijden, maar mochten er zich meer dan 12 padelteams hebben opgegeven, dan is het mogelijk dat er met variabele aanvangstijden (later op de dag) wordt gewerkt.  

Spelen op zondag
Als vereniging hebben we de beschikking over 6 padelbanen. Er wordt op zondag om 12.00 uur gestart met de wedstrijden, maar mochten er zich meer dan 12 padelteams hebben opgegeven, dan is het mogelijk dat er met variabele aanvangstijden (later op de dag) wordt gewerkt.
·        Jeugdteams (tot 18 jaar) zullen normaal gesproken in de ochtend hun wedstrijden spelen.  

Competitieaanbod PADEL

In de 1e bijlage een overzicht van het competitieaanbod van de KNLTB.  Ten opzichte van 2023 is er ook een mogelijkheid om alleen dames competitie in te schrijven. Er komen ook steeds meer dames teams.  

Competitiedagen PADEL

In de 2e bijlage vinden jullie de speeldata voor de KNLTB Zomercompetitie Padel 2024. Het zijn 5 speeldagen in totaal in de maanden Juni en Juli. Houd ook rekening met eventuele inhaaldagen i.v.m. slecht weer.  

Aanvraag speelsterkte wijziging KNLTB

In de 3e bijlage vinden jullie een instructie hoe je bij de KNLTB een speelsterkte wijzigingsverzoek kan indienen. Als je van mening bent dat je rating niet representatief is met je actuele niveau is er de mogelijkheid om een speelsterkte wijzigingsverzoek in te dienen. Dit kan lonen om ervoor te zorgen dat je als team niet te hoog of juist te laag wordt ingedeeld in de zomercompetitie.  

Voorwaarden inschrijving competitie

·       Wij verzoeken jullie je als volledig padelteam met minimaal 4 spelers op te geven.
        o   Vermeld de namen en KNLTB-lidnummers van alle spelers.
        o   Geef aan op welke dag (zie hierboven de voorwaarden)
        o   Geef duidelijk aan wie de captain zal zijn.
        o   Geef ook minimaal 1 reserve-captain op, zodat die ook als uitslagengedelegeerde op de
             website van de KNLTB toegevoegd kan worden.
·       Een competitiewedstrijd wordt altijd (verplicht!) gespeeld op de daarvoor geplande speeldag en dus moet je altijd met een volledig team met minimaal 4 spelers aantreden. Vakantie, feest, ziekte of blessures zijn geen geldige redenen om niet te spelen. Mocht je verhinderd zijn, dan dien je als team zelf een vervanger te regelen.
·       Let op dat dit echt een verplichting is. We hebben reeds issues gehad met de bond en dit levert boetes op die door de teams zelf gedragen dienen te worden
·       Inhaaldagen zijn alleen van toepassing als er niet gespeeld kan worden door slecht weer. Als hier sprake van is, dan moet bij de 1e keer ook altijd de 1e inhaaldag gebruikt worden om de wedstrijd af of over te spelen. Bij een volgende keer dus de 2e inhaaldag.
·       Weet je nu al dat je een bepaald weekend als team niet beschikbaar bent, schrijf dan niet in. Het is maar 5 keer.  Ook naar verzoeken van gastteams zullen wij zeer kritisch kijken.
·       Advies is om dus met minimaal 6 spelers een team te vormen, zodat er elke competitiedag een volledig team kan worden opgesteld.

De zomercompetitie is een teamcompetities. Het is niet mogelijk om spelers individueel bij de KNLTB in te schrijven, maar binnen Smash willen we spelers die (nog) geen team hebben wel de mogelijkheid bieden om zich individueel te registreren. Hierna zullen wij als Smash kijken of er mogelijkheden zijn om:
* je te plaatsen in een bestaand team (wat nog teamspelers nodig heeft)
* een nieuw team te vormen (bij voldoende passende qua niveau en competitiesoort - individuele registraties)
* je als invaller aan te bieden bij bestaande teams

Competitiebijdrage

Voor deelname aan de KNLTB zomercompetitie Padel 2024 moet elk padelteam een competitiebijdrage betalen van € 75,- per team. Rekening  NL 26 RABO 0366496433 tnv. Tennis en Padelvereniging Dukenburg Smash. Deze zal middels automatische incasso na inschrijving bij jullie worden geïncasseerd. Nadere informatie hierover volgt nog bij de captainsavond die voordat de competitie start gepland zal worden.  

Bardienst tijdens competitie

Tijdens de KNLTB Zomercompetitie Padel 2024 dient elk team verplicht 1x bardienst te draaien op een dag dat zij zelf geen competitie hoeven te spelen. Deze bardienst kan niet worden afgekocht.  

Verdere informatie over de competitie

 Via deze link kunnen jullie op de website van de KNLTB ook alle informatie over de KNLTB Zomercompetitie Padel 2024 terugvinden.  

Sluiting inschrijving

Wij kunnen onze teams tot eind April aanmelden bij de KNLTB en daarom verzoeken wij jullie je als volledig team op te geven vóór Maandag 22 April. Je kunt jouw team opgeven bij Sven Markus en Luuk van Gelderen via [email protected]

We zien jullie inschrijving met belangstelling EN dus vóór Maandag 22 April tegemoet!     

Met vriendelijke groeten namens de Technische Commissie van Tennis- en Padelvereniging Dukenburg Smash,

Sven Markus (competitie padel) Luuk van Gelderen (competitie padel)   

 

Bijlage 3.pdf Bijlage 4.png Bijlage 1.pdf Bijlage 2.pdf